TEDxSkopje IoT, 21.11.2015

sharma

Praharshit Sharma
Само еден од многумина говорници во TEDx Скопје. Praharshit развиена пренатална DHA базирана на алги, која подоцна беше користена како витамин за општо здравје. Неговата експертиза лежи во биохемиските реакции поврзани со микроалгите. Слушајте го да зборува за иднината на биогоривата и производството на храна. (Just one of many speakers at TEDx Skopje. Praharshit developed algae based prenatal dha that was later used as a dha vitamin for general health. His expertise lies in biochemical reactions related to microalgae. Hear him speak on the future of biofuels and food production.)

Кога и каде (When and Where)
Ве покануваме на конференцијата TEDxSkopje IoT, која ќе се одржи на 21 ноември 2015 година, во ibankStore на Стопанска Банка на Кејот на реката Вардар. (We invite you to the conference TEDxSkopje IoT, which will be held on November 21, 2015, at the ibankStore of Stopanska Banka on the Vardar River Quay.)

Влезници (Tickets)
Влезницата за TEDxSkopje IoT е бесплатна, но бројот на посетители е ограничен на 100, согласно добиената TEDx лиценца. (The ticket for TEDxSkopje IoT is free, but the number of visitors is limited to 100, according to the TEDx license obtained.)
Пред дефинитивно да добиете влезница за TEDxSkopje IoT, преку е-пошта неколку пати ќе биде побарано од Вас да го потврдите своето присуство. (Before you can definitely get a TEDxSkopje IoT ticket, you will be asked several times by e-mail to confirm your presence.)

Времетраење (Length)
TEDxSkopje IoT е неколкучасовна конференција. (TEDxSkopje IoT is a two-hour conference.)
Вашето присуство е задолжително во времетраење на целиот настан. (Your presence is requested for the entire event.)

Говорници (Other Speakers)
Игор Стаматовски/KHAL
Praharshit Sharma
Игор Стаматовски/ iborn

Програма (Program)
Конференцијата ќе се состои од 2 сесии. (The conference will consist of 2 sessions.)
Во секоја сесија ќе се одржат презентации во живо, од страна на најавените говорници и по една проекција на снимена презентација од TED. Организаторите го задржуваат правото да вметнат говорник, на место на најмногу 2 (две) проекции. (In each session, live presentations will be held by the announced speakers and one projection of a recorded presentation by TED. Organizers reserve the right to insert a speaker, in place of up to 2 (two) projections.)
За време на сесиите не се дoзвoлени дискусии и прашања од публиката. За таа цел, по секоја сесија следува пауза, на која сите говорници и посетители во неформална атмосфера ќе имаат можност да дискутираат за темите кои биле изложени. (During the sessions there are no discussion and questions from the audience. For this purpose, after each session, a pause follows, where all speakers and visitors in an informal atmosphere will have the opportunity to discuss the topics that have been exhibited.)

Повеќе информации може да најдете на (You can find more information at tedxskopje.mk)
Доколку имате прашања, слободно обратете се на contact@tedxskopje.mk. (If you have any questions, feel free to contact us at contact@tedxskopje.mk.)

Ви благодариме за интересот. (Thank you for your interest.)

Пријави се овде (Sign Up Here)

Ве молиме, при пополнување на пријавата, користете кирилица.
(Please, when filling in the application, please use Cyrillic.)

Напишете ваш коментар