TEDxSkopje Видеа.

Урбаното градинарство обезбедува повеќе од само храна, Јан Зијлстра

Wednesday, November 27th, 2013 | Нема коментари

Јан Зијлстра, зборува за благодетите на урбаното градинарство. Благодарност до: Видео монтажа: Partes Снимање:Partes и Cre8ive8

Пресоздавање на автономен простор = театарска сцена, Марија Зафирова

Wednesday, November 27th, 2013 | Нема коментари

Марија Зафирова за можностите и слободата во менувањето на просторот како духовен ентитет во прилог на театарската сцена што ја развива Театра. Благодарност до: Видео монтажа: Partes Снимање:Partes и Cre8ive8

Двојна Слика, Минас Бакалчев

Wednesday, November 27th, 2013 | Нема коментари

Минас Бакалчев за двојните или скриените слики на градот произлезени од инверзното читање на неговата физичка структура. Благодарност до: Видео монтажа: Partes Снимање:Partes и Cre8ive8

Endorse Walter, Небојша Илијевски

Wednesday, November 27th, 2013 | Нема коментари

Небојша Илијевски зборува за транзицијата на духот низ која граѓанинот поминува бивајќи изложен на социјалните промени и промените во медиумската сфера, и за бустерот потребен од неа да излезе победоносно -убавото. Благодарност до: Видео монтажа: Partes Снимање:Partes и Cre8ive8

За градот и убавината, Митко Хаџи – Пуља

Wednesday, November 27th, 2013 | Нема коментари

Митко Хаџи – Пуља за градот и убавината како негова супстанцијална и подвижувачка состојба. Благодарност до: Видео монтажа: Partes Снимање:Partes и Cre8ive8

“Невидливи граѓани” – Зоран Дранговски

Monday, November 18th, 2013 | Нема коментари

Зоран Дранговски е правник кој повеќе години работи на застапување на баратели на азил и бегалци во Република Македонија. Благодарност до: Видео монтажа: Partes Снимање:Partes и Cre8ive8

“Градот како палимпсест” – Александра Шекутковска

Monday, November 18th, 2013 | Нема коментари

Александра Шекутковска зборува за градот како палимпсест. Благодарност до: Видео монтажа: Partes Снимање:Partes и Cre8ive8

“(Ре)креирањето на индивидуалниот идентитет на граѓаните” – Елена Б. Ставревска

Monday, November 18th, 2013 | Нема коментари

Елена Б. Ставревска за врската меѓу јавниот простор и (ре)креирањето на индивидуалниот идентитет на граѓаните. Благодарност до: Видео монтажа: Partes Снимање:Partes и Cre8ive8

“Од подрумите на Шутка до освојување на светот” – Шутка Рома Рап

Monday, November 18th, 2013 | Нема коментари

Шутка Рома Рап- од подрумите на Шутка до освојување на светот! Благодарност до: Видео монтажа: Partes Снимање:Partes и Cre8ive8

“Светот низ лизгачки врати” – Роберт Смилески

Monday, November 18th, 2013 | Нема коментари

Роберт Смилески зборува за своите најинтересни искуства од патувањата низ светот и зошто е потребно таквите информации во иднина се почесто да се споделуваат… Благодарност до: Видео монтажа: Partes Снимање:Partes и Cre8ive8

“Колаборативно пресметување – реалност и иднина“- Анастас Мишев

Wednesday, April 27th, 2011 | Нема коментари

Во својот говор „Колаборативно пресметување – реалност и иднина“,  Анастас Мишев зборува за грид-пресметувањата, потребата од нив, формите во кои тие се манифестираат и правците во кои ќе се развиваат. Благодарност до: Видео монтажа: Cre8ive8

„Луѓето како процесори“- Игор Трајковски

Wednesday, April 27th, 2011 | Нема коментари

Во својот говор „Луѓето како процесори“, Игор Трајковски зборува за техники кои се потпираат на човековото пресметување – решавање на алгоритамски проблеми, каде дел од пресметките се извршуваат со несвесно учество на корисниците. Благодарност до: Видео монтажа: Cre8ive8