Говорници


Zoran Drangovski

Зоран Дранговски, правник

Говорникот ќе зборува за Невидливите граѓани

minas

Минас Бакалчев, архитект и професор

Говорникот ќе зборува за двојните или скриените слики на градот произлезени од инверзното читање на неговата физичка структура.
Nesh BW
Небојша Илијевски, продуцент

Ќе зборува за транзицијата на духот низ која граѓанинот поминува бивајќи изложен на социјалните промени и промените во медиумската сфера, и за бустерот потребен од неа да излезе победоносно -убавото.

IMG_12398674499657_20130913084411834 (1)

Роберт Смилески, фотограф и патувач

Говорникот ќе зборува за своите најинтересни искуства од патувањата низ светот и зошто е потребно таквите информации во иднина се почесто да се споделуваат…
Elena B. Stavrevska
Елена Б. Ставревска, истражувач

Ќе зборува за врската меѓу јавниот простор и (ре)креирањето на индивидуалниот идентитет на граѓаните.
alex bw 1
Александра Шекутовска, архитект

Ќе зборува за градот како палимпсест.
Ian blacka and white
Јан Зијлстра, Sustainability explorer

Говорникот ќе зборува за благодетите на урбаното градинарство
marija-zafirova
Марија Зафирова, театарски продуцент

Ќе зборува за можностите и слободата во менувањето на просторот како духовен ентитет во прилог на театарската сцена што ја развива Театра.
mitko
Митко Хаџи – Пуља, архитект

Ќе зборува за градот и убавината како негова супстанцијална и подвижувачка состојба.

Shutka Roma Rap
Шутка Рома Рап

Ќе ни раскажат како стигнаа “од подрумите” на Шутка до “освојување на светот”.