Endorse Walter, Небојша Илијевски

Wednesday, November 27th, 2013

Небојша Илијевски зборува за транзицијата на духот низ која граѓанинот поминува бивајќи изложен на социјалните промени и промените во медиумската сфера, и за бустерот потребен од неа да излезе победоносно -убавото.

Благодарност до:
Видео монтажа: Partes
Снимање:Partes и Cre8ive8

Напишете ваш коментар