За градот и убавината, Митко Хаџи – Пуља

Wednesday, November 27th, 2013

Митко Хаџи – Пуља за градот и убавината како негова супстанцијална и подвижувачка состојба.

Благодарност до:
Видео монтажа: Partes
Снимање:Partes и Cre8ive8

Напишете ваш коментар