“Невидливи граѓани” – Зоран Дранговски

Monday, November 18th, 2013

Зоран Дранговски е правник кој повеќе години работи на застапување на баратели на азил и бегалци во Република Македонија.

Благодарност до:
Видео монтажа: Partes
Снимање:Partes и Cre8ive8

Напишете ваш коментар