TEDxSkopje Видеа.

„Биолошки оперативни системи“ – Невена Ацковска

Monday, April 4th, 2011 | 5 Коментари

Во својот говор „Биолошки оперативни системи“, Невена Ацковска зборува за терминолошката поврзаност помеѓу информатиката и генетиката, толкувајќи ја ДНК како оперативен систем. Благодарност до: Видео монтажа: Cre8ive8

„Агори и агони. Одговорноста во просторот на јавното“ – Небојша Вилиќ

Monday, April 4th, 2011 | Нема коментари

Во својот говорт „Агори и агони. Одговорноста во просторот на јавното“, Небојша Вилиќ зборува за одговорноста во јавното излагање, преку анализа на концептите за агората, книгата и блогот. Благодарност до: Видео монтажа: Cre8ive8

„Сериозна забава“ – Клајд Масгрејв

Friday, April 1st, 2011 | Нема коментари

Во својот говор „Сериозна забава“, Клајд Масгрејв зборува за својот животен модел на делување – да се дава без очекување дека ќе се добие нешто за возврат, без да се плашиме од можноста за неуспех. Благодарност до: Видео монтажа: Cre8ive8

“Зголемени можности“- Зоран Ивановски

Friday, April 1st, 2011 | 1 Коментар

Во говорот „Зголемени можности“, Зоран Ивановски зборува за својот критички однос кон новите технолошки изуми; колку се потребни, а колку наметнати. Благодарност до: Видео монтажа: Cre8ive8

„Гимнастика на вештини“ – Петар Павлов

Tuesday, March 29th, 2011 | 1 Коментар

Во својот говор „Гимнастика на вештини“,  Петар Павлов зборува за начините и предностите на „гимнастика“ во други области, неповрзани со главната професија на поединецот. Благодарност до: Видео монтажа: Cre8ive8

„Човековиот труд меѓу практиката и спознанието” – Никос Чаусидис

Tuesday, March 29th, 2011 | 2 Коментари

Во говорот „Човековиот труд меѓу практиката и спознанието“, Никос Чаусидис зборува за важноста на производството низ историјата на идеите, односно за религиските и познајните аспекти на трудот. Благодарност до: Видео монтажа: Cre8ive8

“Мрзливи во преводот: од јазикот кон светогледот и назад” – Илина Јакимовска

Tuesday, February 8th, 2011 | 16 Коментари

Во „Мрзливи во преводот: од јазикот кон светогледот и назад“, Илина Јакимовска зборува за спрегата помеѓу јазикот и светогледот преку примери на тешко преводливи зборови, апелирајќи против интелектуалната мрза во пронаоѓањето нови јазични решенија. Благодарност до: Видео монтажа: Cre8ive8

“Графикони за светот – лекција за мене” – Гоце Митевски

Tuesday, February 8th, 2011 | 2 Коментари

Во својот говор „Графикони за светот – лекција за мене“, Гоце Митевски зборува за неговиот модел на графикони и како ефективно да промовираш своја идеа преку Интернет. Благодарност до: Видео монтажа: Cre8ive8

“Остварете го својот сон” – Никола Узуновски

Tuesday, February 8th, 2011 | 4 Коментари

Во својот говор „Остварете го својот сон“, Никола Узуновски зборува за современата уметност и своите проекти, опфаќајќи ги темите на односот помеѓу уметноста и науката, индивидуалноста и општеството. Благодарност до: Видео монтажа: Cre8ive8

“Едукацијата како основа за промена” – Петар Лазаров

Tuesday, February 8th, 2011 | 7 Коментари

Во „Едукацијата како основа за промена“, Петар Лазаров зборува за потребата од постојано учење и себенадградување, како и прифаќање и спроведување на неопходните промени. Благодарност до: Видео монтажа: Cre8ive8